Protocol de colaborare cu ASOCIATIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC BLAJ


Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj a incheiat in luna august 2013 un protocol de colaborare cu Asociatia de Suicidologie

Obiectivul acestui protocol il constituie identificarea si prevenirea conduitei autodistructive la elevii din scoli prin depistarea posibilelor vulnerabilitati ale elevilor si informarea parintilor asupra factorilor de vulnerabilitate ce pot influenta calitatea vietii propropriului copil. Beneficiarii acestei colaborari sunt elevii din clasele V-XII, parintii elevilor, profesorii si comunitatea locala.